نمونه کار بنر برای کانال پوست و مو


ایده پرداز این بنرتوسط  موسس تیم آقای فرشید ارزنقی  انجام شده و توسط خانوم مینا باوی که طراح تیم فول بنر میباشد انجام شده است
درخواست فایل psdنشده است
قیمت این بنر 30/000 تومان بوده که مشتری از طرح تخفیفی 30درصدی استفاده کرده است
قیمت تمام شده 21/000 تومان
زمان طراحی و تحویل این بنر 8ساعت بوده است

تبلیغات را با بنرهای ما تجربه کنید