نمونه کار بنر ویژه تلگرام pet star


ایده پرداز و طراحی این بنر توسط خانوم مینا باوی انجام شده

این بنر بهمراه فایل psd به مشتری عزیزمون تحویل داده شده
قیمت این بنر 30/000 تومان بوده که مشتری از طرح تخفیفی 10درصدی استفاده کرده است
برای تحویل سریعتر از سرویس 6 ساعته استفاده شده است